مثبت اندیشی. مفاهیم کلیدی. بازسازی ذهنی
خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست. براي اكثر ما توصيف ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خود براي ديگران، كار سخت و دشواري است. به عنوان مثال ممكن است پاسخ به اين سوال كه چه كسي هستيم، سخت و دشوار باشد.

اكثر ما فقط در مورد ويژگي‌هاي كلي و عمومي خود از جمله سن، جنس، نام خانوادگي، تحصيلات، وضعيت شغلي و ... خود صحبت مي‌كنيم و از ويژگي‌هاي شخصيتي و رفتاري خود اطلاعات كافي و مناسبي نداريم.

به عنوان مثال، نمي‌دانيم كه چه كارهايي را خوب مي‌توانيم انجام دهيم؟ چه ويژگي‌هاي اخلاقي خوب و مثبتي داريم؟ به چه علت مهربان هستيم؟ چه ويژگي‌هاي منفي اخلاقي داريم.

رشد خودآگاهي به فرد كمك مي‌كند تا دريابد تحت استرس قرار دارد يا نه و اين معمولاً پيش شرط ضروري روابط اجتماعي و روابط بين فردي موثر و همدلانه‌ است.

به طور كلي آنچه که در مهارت خودآگاهي مي‌آموزيم عبارتنداز:

با تكيه بر نقاط قوت خود براي برطرف کردن نقاط ضعف خود تلاش كنيم. آگاهي از نقاط ضعف باعث مي‌شود كه فرد با استفاده از اين آگاهي بتواند تسلط بيشتري بر خود داشته باشد.

 احساسات خود را بشناسيم. چون فردي كه از احساسات خود آگاه مي‌شود مي‌تواند آنها را كنترل كند. ناتواني در كنترل و مهار احساسات مي‌تواند به اعتياد، خشونت و ... بيانجامد.

 از نيازهاي خود اطلاع پيدا كنيم و ياد بگيريم كه از مسيرهاي سالم نيازهاي خود را مرتفع سازيم.

در زندگي خود اهداف واقعي را دنبال نماييم و از دنبال كردن اهداف غيرواقعي، تخيلي و كمال‌گرايانه پرهيز كنيم. چرا كه اهداف غير‌واقع بينانه باعث ناكامي و به تبع آن خشم و خشونت مي‌شود.

در نهايت خودآگاهي باعث ارزشمندي ما مي‌شود و به ما كمك مي‌كند تا دنبال ارزشهاي واقعي به جاي ارزشهاي كاذب باشيم و رضايت كافي از زندگي داشته باشيم.

شناخت احساسات

يكي از اجزاي مهم مهارت خودآگاهي «شناخت احساسات» است.

از عوامل مهمي كه به ما كمك مي‌كند زندگي خوب و موفق داشته باشيم اين است كه خود را بشناسيم، احساس خوبي در مورد خود داشته باشيم و از كسي كه هستيم، شاد و راضي باشيم.

فكر مي‌كنيد كسي كه احساس خوبي نسبت به خود دارد چه ويژگي‌هايي دارد؟ تعدادي از ويژگي هاي چنين فردي به شرح ذيل است:

خصوصيات مثبت، توانايي‌ها و استعدادهاي خود را مي‌شناسد و به آن‌‌ها افتخار مي‌كند.

 خصوصيات منفي و نقاط ضعف خود را مي‌شناسد، مي‌پذيرد و سعي مي‌كند آن‌ها را اصلاح نمايد.

موفقيتها و شكستهاي خود را مي‌شناسد و مي‌پذيرد.

 به خود و ديگران احترام مي‌گذارد.

براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي‌كند.

 شما چه احساسي در مورد خود داريد؟ آيا از كسي كه هستيد، شاد و راضي هستيد و احساس خوبي در مورد خود داريد؟

 آيا تا بحال شده فكر كنيد ديگران از شما بهتر هستند و دوست داشته باشيد اي كاش جاي آنها بوديد؟

از پي بردن به اينكه افراد چه خصوصياتي را در شما مي‌پسندند چه احساسي پيدا مي‌كنيد؟

آيا به نكات قوتي در خود پي برده‌ايد كه از آن اطلاع نداشتيد؟

 آيا موردي وجود داشت كه هيچ‌كس به نقطه قوتي كه خود آن را مهم مي‌پنداريد اشاره‌اي نكرده باشد و شما از آن احساس نااميدي كرده باشيد؟

چگونه مي‌توان ديگران را از اين نقطه قوت آگاه ساخت؟

 آيا موردي وجود داشت كه در آن بيش از يك نفر به يك خصوصيت مثبت شما اشاره كرده باشد؟

 و در نهايت به اين سوال پاسخ دهيد كسي كه احساس خوبي نسبت به خود دارد در مورد خود چطور فكر مي‌كند و چگونه رفتار مي‌كند.

علاوه بر شناخت خصوصيات مثبت، شناخت نقاط ضعف خود نيز در آگاهي ما نقش مؤثري ايفا مي‌كند.

شناخت نقاط منفي خود، پذيرش آنها و تلاش براي اصلاح آنها نيز مي‌تواند احساس خوبي در ما بوجود آورد.

همه ما ممكن است يكسري خصوصيات منفي داشته باشيم و يا در انجام بعضي از كارها و يا دروس ضعيف باشيم.

...اگر به جاي اينكه به خاطر اين نقاط ضعف خود را سرزنش كنيم و يا خود را آدم بد و بي‌استعدادي بدانيم سعي كنيم آن‌ها را تغيير داده و يا اصلاح كنيم، آن وقت اين نقاط ضعف تبديل به خصوصيات مثبت و نقاط قوت مي‌شود و احساس خيلي خوبي نسبت به خود پيدا مي‌كنيم، آنگاه از كسي كه هستيم شاد و راضي مي‌شويم.

هوش هيجاني

يكي ديگر از اجزاي مهم مهارت خودآگاهي، پي بردن به«هوش هيجاني» خود مي‌باشد. به راستي هوش هيجاني چيست؟

هوش هيجاني عبارت است : از توانايي شما براي اكتساب و به كار گيري دانش به دست آمده از احساسات خودتان و احساسات ديگران به منظور دستيابي به موفقيت بيشتر و بهره‌مندي از زندگي كاملتر.

رسيدن به چنين هوشي داراي مراحل زير مي‌باشد:

آگاهي از احساسات خود

كنترل و اعمال مديريت بر احساسات به ويژه احساسات دلتنگ‌كننده.

خودانگيختگي يا داشتن منبع حمايت دروني

همدلي يا درك احساسات و علايق ديگران و احترام گذاردن به تفاوتهاي موجود در احساسات افراد نسبت به پديده‌هاي مختلف.

كنترل روابط

               « اثرات سودمند هوش هيجاني بر اشخاص»

خودارزيابي و خودآگاهي.

شناخت نقاط قوت و حوزه‌هاي پيشرفت.

افزايش قابليت و توانمندي‌هاي اجتماعي.

مهارت در كسب آرامش و اعتماد به نفس

افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند داراي

« تفكر واگر» هستند، يعني نسبت به نظرات ديگران بي‌تفاوت نبوده بلكه آن‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهند و با استدلال آنها را مي‌پذيرند، يا رد مي‌كنند و يا در صورت لزوم موارد ترميمي به آن‌ها اضافه مي‌نمايند.

اين افراد داراي ويژگي « خودسامانگري» هستند يعني، به ارزيابي توانايي‌هاي خود در مجموعه انساني، گروهي و سازماني مي‌پردازند و طي آن جايگاه خود را براساس نقش‌هايي كه ايفا مي‌كنند ترسيم مي‌نمايند كه براي تحقق آن، ساماندهي روابط اجتماعي از اهميت خاص برخوردار است.

تجربه نشان داده كه هرگز توانمندي‌هاي افراد در كنج انزوا و عزلت به فعل در نيامده و عيني نمي‌شود.

گروه، اجتماع و همنوعان بستر مناسبي هستند كه طي يك فرايند بازخوردي، رفتار افراد را شكل و جهت مي دهند.

عزت نفس

از اجزاي مهم ديگر خودآگاهي « عزت نفس» يا اعتماد به نفس مي‌باشد. عزت نفس كليد اصلي بهداشت روان است.

عزت نفس منوط به ميزان احترام و ارزشي است كه فرد براي خود قائل است. چنانچه قضاوت ما نسبت به ارزشهايي كه داريم مثبت باشد داراي عزت نفس مثبت و چنانچه قضاوت ما منفي باشد داراي عزت نفس ضعيفي هستيم.

براي بالا بردن عزت نفس خود سعي كنيد.

روابط اجتماعي خود را گسترش دهيد و با دوستان زيادي ارتباط برقرار كنيد.

با خانواده خود ارتباط گرم و مستمر داشته باشيد.

اهداف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت را به گونه‌اي طراحي كنيد كه بتوانيد به آنها دسترسي پيدا كنيد.

نقاط ضعف خود را بعد از شناسايي برطرف كنيد و به شناسايي نقاط قوت خود بپردازيد.

هرگز خود را با ديگران مقايسه نكنيد چون اين ارزيابي منطقي نخواهد بود.

خويشتن پذير باشيد. يعني، احساس غرور نمائيد.

مثبت فكر كنيد و هميشه سعي كنيد نيمه پرليوان را ببينيد.

افرادي را بيابيد كه بتوانيد از آنها چيزي بياموزيد.

اتفاقات ناخوشايند زندگي خود را بپذيريد.

بر عادات ناپسند خود غلبه نماييد.

از هيچ چيز نترسيد، چون ترس از موانع اعتماد به نفس است.

خود را به ديگران وابسته نكنيد و حتي المقدور به ديگران كمك كنيد.

همه را ببخشيد. روح خود را آزاد كنيد، نفرت را به دل راه ندهيد.

بحث خودآگاهی

آیا ماهیت خودآگاهی نهایتاً از پرسشی فلسفی به پرسشی علمی بدل شده است كه می توان آن را با انجام آزمایش ها تعیین كرد؟ پاسخ در این مورد مانند هر موضوع مرتبط به آن، بستگی به كسی دارد كه این پرسش را از او می كنید. اما به نظر می رسد كه علاقه علمی به این پرسش قدیمی و دشوار دارد افزایش می یابد.

البته تا به حال گرچه نظریه ها فراوان بوده اند، داده های دقیق اندكند.

گفتمان حاكم درباره خودآگاهی به شدت تحت تاثیر رنه دكارت فیلسوف فرانسه قرار داشته است كه در میانه قرن هفتم اظهار كرد كه جسم و ذهن ماهیتی كاملاً متفاوت دارند. دكارت نتیجه می گیرد كه باید این چنین باشد زیرا جسم هم در زمان و هم در مكان قرار دارد، در حالی كه ذهن بعد مكانی ندارد. بررسی های با سوگیری علمی اخیر عموماً این راه حل را رد می كنند؛ اغلب آنها ترجیح می دهند كه جسم و ذهن را جنبه های متفاوتی از یك چیز واحد تلقی كنند. خودآگاهی از این دیدگاه از خواص و سازماندهی سلول های عصبی در مغز پدیدار می شود. اما چگونه؟ و چگونه دانشمندان با سرسپردگی شان به مشاهده عینی و اندازه گیری، به قلمروی ذاتاً خصوصی و ذهنی خودآگاهی دست می یابند؟

برخی بینش ها در این مورد از بررسی كردن بیماران دچار ضایعات عصبی به دست آمده كه به علت این ضایعات خودآگاهی شان تغییر یافته است. آسیب به ساختارهای معین از لحاظ تكاملی باستانی در ساقه مغز خودآگاهی فرد را كاملاً می زداید و فرد را در حالت اغما یا حالت نباتی مداوم باقی می گذارد. گرچه این نواحی ممكن است كلید اصلی خودآگاهی باشند، نامحتمل است كه تنها منبع خودآگاهی را تشكیل دهند. احتمالاً جنبه های متفاوت خودآگاهی در نواحی متفاوت مغز تولید می شوند.

برای مثال آسیب به نواحی بینایی در قشر مخ می تواند نقصان های عجیبی كه محدود بر آگاهی بینایی هستند به وجود آورد.

در بیماری ای به نام دی اف كه كاملاً مورد بررسی قرار گرفته است، ناتوانی در شناسایی شكل ها یا تعیین كردن جهت یك شكاف در یك دیسك عمودی وجود دارد. با این حال هنگامی از این بیمار خواسته می شد كه یك كارت را بردارد و آن را از میان شكاف بگذراند، او به آسانی از عهده این كار برمی آمد. دی اف در یك سطح آگاهی باید جهت شكاف را در دیسك بداند تا قادر به انجام این كار باشد، اما در عین حال ظاهراً او نمی داند كه دارای این آگاهی است. آزمایش های با طراحی هوشمندانه می تواند جداشدگی مشابهی را میان شناخت ناخودآگاه و خودآگاه در افراد مبتلا به ضایعات عصبی به وجود آورد. و پژوهشگران امیدوارند كه اسكن كردن مغزهای افراد در حال انجام دادن چنین آزمایش هایی شواهدی را در مورد فعالیت عصبی ضروری برای هوشیاری خودآگاه به دست دهد. بررسی روی میمون ها نیز ممكن است برخی جنبه های خودآگاهی، به خصوص آگاهی بینایی را مشخص كند. یك رویكرد تجربی به این موضوع آن است كه خطایی بصری را در میمون به وجود آوریم كه «ادراك دوگروهی» (bistable percept) را باعث شود، یعنی شیء ای كه در یك لحظه یك چیز به نظر می رسد و در لحظه دیگر چیزی دیگر. (آزمایش ها با مكعب نوسان دهنده توجه «نكر» مثال مشهودی در این مورد است). میمون ها را می توان طوری تعلیم داد كه بیان كنند كدام نمود را ادراك می كنند. پژوهشگران در همان زمان به مشخص كردن آن سلول های عصبی می پردازند كه ادراكات میمون را ردیابی می كنند. با این امید كه مشخص كردن این سلول های عصبی آنها را به آن سیستم های عصبی هدایت كند كه در شناخت خودآگاه بینایی دخیل هستند و نهایتاً توضیحی بیابند كه چگونه یك الگوی خاص فوتون ها كه به شبكیه چشم برخورد می كند، تجربه دیدن مثلاً یك گل سرخ را ایجاد می كند. آزمایش هایی كه فعلاً در حال انجام است عموماً تنها قطعاتی از پازل خودآگاهی را مورد توجه قرار می دهند و تعداد بسیار اندكی از آنها مستقیماً به رازآمیزترین جنبه خودآگاهی ذهن انسان یعنی درك خویشتن می پردازند. با این حال آزمایش هایی در این مورد آغاز شده است و اگر نتایج آنها بینش كاملی در مورد چگونگی ظهور خودآگاهی از كلافه های سلول های عصبی فراهم نیاورد، دست كم رده بعدی پرسش هایی را كه باید مطرح كرد روشن می كند. بالاخره دانشمندان تمایل دارند نه تنها اساس زیست شناسی خودآگاهی را دریابند، همچنین می خواهند بدانند چرا خودآگاهی وجود دارد. چه نوع فشار انتخاب طبیعی به وجود آمدن خودآگاهی انجامید و كدامیك از جانوران دیگر غیر از انسان نیز دارای خودآگاهی هستند؟ بعضی از محققان گمان می كنند كه خودآگاهی منحصر به انسان ها نیست، اما البته این امر بستگی به چگونگی تعریف ما از این واژه دارد. شاخص های زیست شناختی برای خودآگاهی ممكن است به ما كمك كند در این مورد به توافق برسیم در مورد چگونگی به وجود آمدن خودآگاهی در ابتدای حیات دركی به دست آوریم. چنین شاخص هایی همچنین می توانند در تصمیم گیری در مورد سرنوشت افرادی كه در حالتی از عدم هوشیاری و پاسخ دهی قرار دارند مفید باشند. تا همین اواخر، پرداختن به موضوع خودآگاهی برای هر دانشمند فاقد كرسی دانشگاهی (و احتمالاً از قبل جایزه نوبل نگرفته ای)، كاری نامطمئن به حساب می آمد. خوشبختانه امروز محققان جوان بیشتر در این زمینه كار می كنند. پرسش های پاسخ نگرفته در مورد خودآگاهی آنها و مطبوعات را برای سال های زیادی در آینده مشغول نگه خواهد داشت.

منبع:

http://www.tanin2text.blogfa.com

مقالات ورزش و تغذیه (شامل موضوعات تحرک و فعالیت بدنی،تغذیه صحیح،چاقی،اضافه وزن،کنترل وزن و غیروه)


برچسب‌ها: خودآگاهی, عزت نفس, هوش, روانشناسی احساس, خودآگاهی چیست
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 23:45  توسط ابراهیم برزکار | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
Iran-Mazandaran

کلمات را همه کس می توانند به کار گیرند. آنچه نوشته را برجسته می کند, یافتن کلمه ای است که عمق داشته باشد. (وج توربر)
------------------------------

اینجانب ابراهیم برزکار , این وبلاگ را با هدف گسترش حوزه فکر,افزایش موفقیت های فردی-اجتماعی و نگرش مجدد فرد به خود و جهان اطرافش ایجاد کرده ام .به جرات می توان گفت هر گونه پیشرفتی در هر زمینه شغلی و حرفه ای, ازطریق پایبندی به یکسری اصول و قواعد حاصل می شود و من سعی کردم تا حد امکان بسیاری از اصولی را که طی چندین سال اخیر آموختم, به همه دوستان و هموطنان عزیز تقدیم نمایم.از هرگونه پیشنهاد و نظر دوستان در این وبلاگ استقبال می کنم.
ایمیل: barzkar700@gmail.com
--------------------------------------

استفاده از مطالب وبلاگ درصورت ذکر منبع یا لینک آن مجاز است

پیوندهای روزانه
گاردنر و نظریه هوش چندگانه
نظریه روانکاوی زیگموند فروید
قوانین موفقیت چیست
فیزیوتراپی
فیزیوتراپی و کاربردهای آن
درد قلبی، آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد
فیزیوتراپی (وبلاگ من در بلاگفا)
http://barzkar2.persianblog.ir/
صفحه کاربری من در ویکی پدیا
فیزیوتراپی در منزل برای شهروندان تهرانی
دکتر مسیب برزکار(فوق تخصص گوارش، کبد و مجاری صفراوی)
http://barzkar2.blogfa.com/
صفحه اصلی-ویکی پدیا
فیزیوتراپی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
شهریور ۱۳۸۹
مرداد ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
آرشيو
برچسب‌ها
موفقیت (7)
هدف گذاری (4)
تفکر مثبت (4)
خودآگاهی (3)
خلاقیت (3)
ژان پیاژه (3)
حوزه عمومی (2)
روانشناسی (2)
شخصیت (2)
عزت نفس (2)
یورگن هابرماس (2)
روانشناسی اجتماعی (2)
کمال گرایی (2)
اصول موفقیت (2)
پیشرفت های فردی (2)
موفقیت از نظر هیل (2)
اصول و قواعد زندگی (2)
مکاتب روانشناسی (2)
ناپلئون هيل (2)
موفقیت از دیدگاه برایان تریسی (2)
نظریه اسناد و سوگیری ها (2)
نظریه آلبرت آلیس (2)
سبک های اسنادی (2)
نظریه ساختن گرایی (2)
نظریه های هیجان (2)
تعریف هیجان (2)
انواع هیجان (1)
مدیریت (1)
واکنش های هیجانی (1)
هیجان و اثرات آن (1)
مطالعه رشد (1)
روانشناسی رشد چیست (1)
نفوذ اجتماعی (1)
نظریه سازندگی یادگیری (1)
سازندگی یادگیری یا ساختن گرایی (1)
نظریه ساخت گرایی (1)
نظریه ساختارگرایی (1)
اهمیت نظریه ساخت گرایی (1)
کارکردهای اجرایی مغز (1)
عملکردهای اجرایی مغز (1)
انواع اختلال شناختی (1)
علت عقب ماندگی ایرانیان (1)
بررسی عوامل عقب ماندگی ایرانیان (1)
یورگن هابر مارس (1)
حوزه عمومی چیست (1)
تقویت حوزه عمومی (1)
عرصه عمومی (1)
سپهر عمومی (1)
تعریف حوزه عمومی (1)
هابرماس و تعاملات اجتماعی (1)
شناخت اجتماعی و هابرماس (1)
نظریه انتقادی فرانکفورت (1)
فاطمه گلابی (1)
ابراهیم شهبازی قپچاق (1)
معرفت شناسی هابرماس و پوپر (1)
روانشناسی سلیگمن (1)
واقعیت درمانی در روانشناسی (1)
جنبه های شخصیت (1)
گشتالت گرایی (1)
مکتب روانشناسی گشتالت (1)
نظریه گشتالت چیست (1)
ماکس ورتهایمر (1)
دکتر مهشید فروغان (1)
علل افسردگی در سالمندان (1)
تشخیص افسردگی سالمندان (1)
ویژگی های اقدام پژوهی (1)
تاریخچه اقدام پژوهی (1)
تعریف اقدام پژوهی (1)
اهداف اقدام پژوهی (1)
مکتب انسان گرایی (1)
دیدگاه انسان گرایی (1)
اختلالات جنسی شایع در زنان (1)
شخصیت مرزی چیست (1)
علایم شخصیت مرزی (1)
رفتار شخصیت مرزی (1)
علائم اختلال شخصیت مرزی (1)
ژان زاک روسو (1)
روسو و پیاژه (1)
مراحل رشد شناختی پیاژه (1)
نظریه رشد شناختی (1)
مدل های پردازش اطلاعات (1)
جورج کلی (1)
نظریه جورج کلی (1)
سازه شخصی (1)
جورج کلی و نظریه سازه شخصی (1)
اصول تبعی (1)
نظریه عقلانی عاطفی آلیس (1)
آلبرت آلیس (1)
اضطراب از دیدگاه آلیس (1)
اعتقادات غیر منطقی از نظر آلبرت آلیس (1)
قدرت چیست (1)
قدرت فردی (1)
قدرت اجتماعی (1)
بهبود روابط اجتماعی (1)
عوامل موثر بر روابط اجتماعی (1)
روابط اجتماعی مناسب (1)
موفقیت و روابط اجتماعی (1)
روابط اجتماعی موثر (1)
احساس گناه چیست (1)
وسواس اخلاقی (1)
موفقیت و مسئولیت پذیری (1)
مسئولیت پذیری چیست (1)
اصول و قواعد موفقیت (1)
اسرار کامیابی (1)
اصول کامیابی (1)
اصول مدیریت چیست (1)
قواعد مدیریت (1)
قوانین مدیریت چیست (1)
ریلاکسیشن چیست (1)
آرامش ذهن و جسم (1)
هماهنگی ذهن و جسم (1)
نظریه های روان درمانی (1)
روانشناسی آدلر (1)
نظریه مراجع محوری (1)
نظریه واقعیت درمانی (1)
پیشرفت از دیدگاه ناپلئون هیل (1)
کامیابی از دیدگاه ناپلئون هیل (1)
شاخه های روانشناسی (1)
انواع روانشناسی (1)
شاخه های روانشناسی چیست (1)
برونی ویر (1)
دنیا و مرگ (1)
روانشناسی احساس (1)
خودآگاهی چیست (1)
خصوصیات یادگیری (1)
چارچوب های ذهنی (1)
چهارچوب های ذهنی (1)
آنتونی رابینز و چهارچوب های ذهنی (1)
چارچوب های ذهنی آنتونی رابینز (1)
نگرش اخلاقی (1)
آسان سازی اجتماعی (1)
بازیابی حافظه (1)
طبقه بندی حافظه (1)
علل خشونت (1)
انواع اختلالات شخصیت (1)
تفاوت علم و شبه علم (1)
تاریخچه شبه علم (1)
تشخیص علم از شبه علم (1)
موارد مرتبط با شبه علم (1)
نظریه عزت نفس (1)
انواع نظریات عزت نفس (1)
عزت نفس بدنی (1)
عوامل موثر بر عزت نفس (1)
اثرات منفی ترس (1)
کاهش اعتماد به نفس (1)
شخصیت و هویت (1)
شرطی سازی کلاسیک (1)
اقتصاد شادی (1)
شادی و اقتصاد (1)
دکتر علی دینی ترکمانی (1)
موانع شادی در ایران (1)
موانع شادی در جامعه جهانی (1)
کنش ارتباطی (1)
انواع نظریه های شخصیت (1)
فواید نظریه های شخصیت (1)
تئوری های شخصیت (1)
رویکرد روانکاوی (1)
نهاد خود و فراخود (1)
مقاله اقدام پژوهی (1)
علایم استرس (1)
اندیشه های روسو (1)
روسو و تعلیم و تربیت کودکان (1)
نظریه روسو درباره رشد (1)
تربیت نوجوانان از نظر روسو (1)
نشانه های استرس چیست (1)
استرس و علائم آن (1)
تیپ شخصیتی چیست (1)
تیپ A (1)
تیپ B (1)
تیپ C (1)
الگوی رفتاری تیپ A (1)
نظریه استنباط متناظر (1)
نظریه هایدر (1)
نظریه هارولد کلی (1)
زایونک (1)
الگوی زایونک (1)
پاسخ مسلط (1)
الگوی انگیزشی آسان سازی اجتماعی (1)
لاتانه و نفوذ اجتماعی (1)
همرنگی و نفوذ اجتماعی (1)
اطاعت و پذیرش (1)
نظریه هماهنگی شناختی و روانشناسی اجتماعی (1)
نظریه ناهماهنگی شناختی (1)
همسازی و ناهمسازی شناختی چیست (1)
نظریه های ناهماهنگی شناختی (1)
انواع ناهماهنگی شناختی (1)
ضمیر هوشیار و ناهوشیار (1)
ضمیر نیمه هوشیار (1)
فروید و ساختار شخصیت (1)
شخصیت از دیدگاه فروید (1)
روش های سنجش شخصیت (1)
مطالعه شخصیت (1)
انواع روش های شخصیت سنجی (1)
روش بالینی پژوهش شخصیت (1)
پژوهش شخصیت (1)
ویگوتسکی و رشد زبان (1)
پیاژه و رشد زبان (1)
مقایسه نظریه ویگوتسکی و پیاژه (1)
مراحل رشد ذهنی از دیدگاه پیاژه (1)
تعاریف شخصیت (1)
پیوندها
فیزیوتراپی (1)
فیزیوتراپی (2)
روانشناسی
وب 3
دانش و ورزش
فیزیوتراپی
انسانیت
مترجم گوگل (ترجمه متن و وب)
ترجمه لغات در babylon
فیزیوتراپی در منزل (تهران)
سایت پزشکان بدون مرز
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دستگاه عصبی-عضلانی-اسکلتی و اختلالات آن
آدمها (Humans)
دکتر مسیب برزکار
توصیف فیزیوتراپی
زانو و اختلالات آن
شانه و اختلالات آن
بلاگفا چیست
ستون فقرات و اختلالات آن
سیستم عصبی و اختلالات آن
وبلاگ خانم جاریانی
دکتر محمد صنعتی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM